Przykład - rysunki

1994 days ago by Henryk

def f(x,y): if y != 0 or x != 0: return x^2/(x^2+y^2) else: return 0 
       
P = plot3d(f,(-1,1),(-1,1), adaptive=True, color=rainbow(60, 'rgbtuple'), max_bend=.1, max_depth=15) P.show() 
       
p1 = plot(lambda x: f(x,0.1),x,-1,1, color='blue') p2 = plot(lambda x: f(x,0.5),x,-1,1, color='green') p1+p2 # to jest rysunek, który pojawił się na tablicy