R_biclust_problem

3299 days ago by aniag

Zainstaluj biblioteke {\tt biclust} oraz zaladuj dane BicatYeast (sprawdz czego dotycza). Znajdz dwugrupy (bi-klastry) uzywajac funkcji {\tt biclust(BicatYeast, method=???)}, gdzie jako metode wybierz procedure Cheng'a i Church'a. Zanalizuj otrzymane biklastry. Zapisz je do pliku. Obejrzyj uzywajac funkcji {\tt bubbleplot}. Pogrupuj te same dane metoda spektralna. Porownaj otrzymane grupowania (liczac indeks Jaccard'a - funkcja {\tt jaccardind()}).