R_zaliczenie

3263 days ago by aniag

Zadanie zaliczeniowe mozna realizowac w zespolach 2 -- 3 osobowych. Bardzo prosze o przyslanie mi skladu zespolow do {\bf 23:59 12 maja 2011}. Zadanie polega na przeprowadzeniu selekcji biomarkerow i klasyfikacji na zbiorze danych mikromacierzowych z (dostepnej w sieci) pracy [1] (dane dotycza raka okreznicy). Dane do analizy sa dostepne ze strony {\tt http://genomics-pubs.princeton.edu/oncology/affydata/index.html}. Oprocz skryptu w jezyku R, ktory wykonuje analize danych, wymagany jest krotki raport przedstawiajacy uzyskane wyniki. Zadanie bedzie oceniane na maksimum 10 punktow. Wstepne wyniki analiz oraz kod, ktory posluzyl do ich uzyskania trzeba przeslac  do {\bf 23:59 19 maja 2011} (za niedotrzymanie terminu beda odejmowane 2 punkty). Ostateczna wersje dokumentu prezentujacego wyniki oraz kodu nalezy przeslac e-mailem do {\bf 23:59 28 maja 2011} (za niedotrzymanie terminu beda odejmowane 2 punkty). Pelna wersja opisu zadania znajduje sie na stronie wykladu czyli: {\tt http://www.mimuw.edu.pl/\~aniag/mono11.html}. [1] Alon, U., Barkai, N., Notterman, D.A., Gish, K., Ybarra, S., Mack, D., Levine, A., 1999. Broad patterns of gene expression revealed by clustering analysis of tumor and normal colon tissues probed by oligonucleotide arrays. Proceedings of the National Academy of Sciences 96, 6745–6750. 
       
WARNING: Output truncated! 
full_output.txtAn error occurred.
This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (TeX Live 2009/Debian)
(format=latex 2011.2.17) 28 APR 2011 12:02
entering extended mode
 restricted \write18 enabled.
 %&-line parsing enabled.
**\nonstopmode \input{sage64.tex}
(./sage64.tex (/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document
class
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/size10.clo
File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
)
\c@part=\count79
\c@section=\count80
\c@subsection=\count81
\c@subsubsection=\count82
\c@paragraph=\count83
\c@subparagraph=\count84
\c@figure=\count85
\c@table=\count86
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
Package: amsmath 2000/07/18 v2.13 AMS math features
\@mathmargin=\skip43

For additional information on amsmath, use the `?' option.
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/amsmath/amstext.sty
Package: amstext 2000/06/29 v2.01

(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/amsmath/amsgen.sty
File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
\@emptytoks=\toks14
\ex@=\dimen103
))
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty
Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
\pmbraise@=\dimen104
)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/amsmath/amsopn.sty
Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
)
\inf@bad=\count87
LaTeX Info: Redefining \frac on input line 211.
\uproot@=\count88
\leftroot@=\count89
LaTeX Info: Redefining \overline on input line 307.
\classnum@=\count90
\DOTSCASE@=\count91
LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 379.
LaTeX Info: Redefining \dots on input line 382.
LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 467.
\Mathstrutbox@=\box26
\strutbox@=\box27
\big@size=\dimen105
LaTeX Font Info:  Redeclaring font encoding OML on input line 567.
LaTeX Font Info:  Redeclaring font encoding OMS on input line 568.
\macc@depth=\count92

...

 ...                       
                         
l.32 Bardzo prosze 
          o przyslanie mi skladu zespolow do {\bf 23:59 12
maja 20...

Your command was ignored.
Type I <command> <return> to replace it with another
command,
or <return> to continue without it.

LaTeX Font Info:  Try loading font information for T1+cmtt on
input line 35.
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/t1cmtt.fd
File: t1cmtt.fd 1999/05/25 v2.5h Standard LaTeX font definitions
)

! Package inputenc Error: Unicode char \u8:  not set up for use with
LaTeX.

See the inputenc package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
 ...                       
                         
l.36 ...ryptu w jezyku R, ktory wykonuje analize 
                         danych,
Your command was ignored.
Type I <command> <return> to replace it with another
command,
or <return> to continue without it.


! Package inputenc Error: Unicode char \u8:  not set up for use with
LaTeX.

See the inputenc package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
 ...                       
                         
l.39 ...sluzyl do ich uzyskania trzeba przeslac 
                         
Your command was ignored.
Type I <command> <return> to replace it with another
command,
or <return> to continue without it.


Overfull \hbox (30.37637pt too wide) in paragraph at lines 31--46
\T1/cmr/m/n/10 Dane do anal-izy sa dostepne ze strony
\T1/cmtt/m/n/10 http://ge
nomics-pubs.princeton.edu/oncology/affydata/index.html\T1/cmr/m/n/10
.
 []

[1

] (./sage64.aux) ) 
Here is how much of TeX's memory you used:
 3237 strings out of 495062
 35367 string characters out of 1182644
 104501 words of memory out of 3000000
 6414 multiletter control sequences out of 15000+50000
 5492 words of font info for 17 fonts, out of 3000000 for 9000
 28 hyphenation exceptions out of 8191
 31i,5n,37p,284b,118s stack positions out of
5000i,500n,10000p,200000b,50000s

Output written on sage64.dvi (1 page, 2148 bytes).

None