R_wykresy

3242 days ago by macieksk

%html <big> <p> Proszę przeczytać, obejrzeć,, skopiować i poeksperymentować z przykładami wykresów ze strony <a href=http://www.statmethods.net/advgraphs/index.html>http://www.statmethods.net/advgraphs/index.html</a>. <br>W środowiku Sage pamiętamy o dodaniu <b>png_output=dev.off()</b> na końcu polecenia rysowania. <br>Możemy także powiększyć wykres umieszczając <b>png(width=1000, height=1000)</b> przed poleceniem rysowania. <p> Proszę przeczytać i wypróbować wszystkie typy wykresów, w szczególności zwrócić uwagę na "Trellis graphs" z pakietu <b>library(lattice)</b> <p> Proszę wykonać sensowny wykres typu "trellis" do własnego projektu zaliczeniowego. 
       

Proszę obejrzeć, przeczytać, skopiować i poeksperymentować z przykładami wykresów ze strony http://www.statmethods.net/advgraphs/index.html.
W środowiku Sage pamiętamy o dodaniu png_output=dev.off() na końcu polecenia.
Możemy także powiększyć wykres umieszczając png(width=1000, height=1000) przed poleceniem rysowania.

Proszę przeczytać i wypróbować wszystkie typy wykresów, w szczególności zwrócić uwagę na "Trellis graphs" z pakietu library(lattice)

Proszę wykonać sensowny wykres typu "trellis" do własnego projektu zaliczeniowego.

#Przykład zaawansowanego layout'u wykresow png(width=800, height=800) # Add boxplots to a scatterplot par(fig=c(0,0.8,0,0.8)) plot(mtcars$wt, mtcars$mpg, xlab="Miles Per Gallon", ylab="Car Weight") par(fig=c(0,0.8,0.55,1), new=TRUE) boxplot(mtcars$wt, horizontal=TRUE, axes=FALSE) par(fig=c(0.65,1,0,0.8),new=TRUE) boxplot(mtcars$mpg, axes=FALSE) mtext("Enhanced Scatterplot", side=3, outer=TRUE, line=-3) png_output=dev.off() 
       
# Loading data for Trellis Examples library(lattice) attach(mtcars) # create factors with value labels gear.f<-factor(gear,levels=c(3,4,5), labels=c("3gears","4gears","5gears")) cyl.f <-factor(cyl,levels=c(4,6,8), labels=c("4cyl","6cyl","8cyl"))