k2z1

3366 days ago by aweber

print 'Zadanie 1A' var('x,y') wnetrze=contour_plot(-(y^2-x^2+1)*(x^2+4*y^2-4),(x,-5,5),(y,-5,5),contours=[-1, 0], cmap=[(1,1,1),(1,1,1),(0,0,0)], aspect_ratio=1) print 'Ten zbiór jest domknięty (bo nierówność definiująca zbiór jest nieostra)' print 'Nie jest otwarty (bo domkniety i niepusty i nie =R^2)' print 'Nie jest zwarty (bo nieograniczony)' show(wnetrze) 
       
Zadanie 1A
Ten zbiór jest domknięty (bo nierówność definiująca zbiór jest
nieostra)
Nie jest otwarty (bo domkniety i niepusty i nie =R^2)
Nie jest zwarty (bo nieograniczony)
print 'Zadanie 1B' var('x,y') wnetrze=contour_plot((x^2-y^2+1)*(x^2+4*y^2-1),(x,-5,5),(y,-5,5),contours=[-1, 0], cmap=[(1,1,1),(1,1,1),(0,0,0)], aspect_ratio=1) print 'Ten zbiór jest domknięty (bo nierówność definiująca zbiór jest nieostra)' print 'Nie jest otwarty (bo domknięty i niepusty i nie =R^2)' print 'Nie jest zwarty (bo nieograniczony)' show(wnetrze) 
       
Zadanie 1B
Ten zbiór jest domknięty (bo nierówność definiująca zbiór jest
nieostra)
Nie jest otwarty  (bo domknięty i niepusty i nie =R^2)
Nie jest zwarty (bo nieograniczony)