k2z3

3365 days ago by aweber

print 'ZADANIE 3A' a=2; b=3; potega=1410 L=[[0,-a],[-a,0],[0,a],[a,0]] p=polygon(L, rgbcolor=(1/8,3/4,1/2)) c = circle((-b,-b), 0.05, rgbcolor=(0,0,0), fill=true) c1 = circle((a,0), 0.05, rgbcolor=(1,0,0), fill=true) c2 = circle((0,a), 0.05, rgbcolor=(1,0,0), fill=true) c3 = circle((-a/2,-a/2), 0.05, rgbcolor=(1,0,0), fill=true) a1=arrow2d((-b,-b),(0,a)) a2=arrow2d((-b,-b),(a,0)) a3=arrow2d((-b,-b),(-a/2,-a/2)) show(p+c+c1+c2+c3+a1+a2+a3,aspect_ratio=true) print 'f(x,y)=kwadrat odleglości punktu (x,y) od',(-b,-b), 'do potęgi', potega print 'Kwadrat jest zbiorem zwartym, więc każda funkcja ciągła osiąga kresy.' print 'Punkty najblizsze i najdalsze na kwadracie są zaznaczone na czerwono.' print 'min=',2*(b-a/2)^2, 'do potęgi', potega print 'max=',(b+a)^2+b^2, 'do potęgi', potega 
       
ZADANIE 3A

f(x,y)=kwadrat odleglości punktu (x,y) od (-3, -3) do potęgi 1410
Kwadrat jest zbiorem zwartym, więc każda funkcja ciągła osiąga
kresy.
Punkty najblizsze i najdalsze na kwadracie są zaznaczone na
czerwono.
min= 8 do potęgi 1410
max= 34 do potęgi 1410
print 'ZADANIE 3B' a=3; b=4; potega=1931 L=[[0,-a],[-a,0],[0,a],[a,0]] p=polygon(L, rgbcolor=(1/8,3/4,1/2)) c = circle((-b,-b), 0.05, rgbcolor=(0,0,0), fill=true) c1 = circle((a,0), 0.05, rgbcolor=(1,0,0), fill=true) c2 = circle((0,a), 0.05, rgbcolor=(1,0,0), fill=true) c3 = circle((-a/2,-a/2), 0.05, rgbcolor=(1,0,0), fill=true) a1=arrow2d((-b,-b),(0,a)) a2=arrow2d((-b,-b),(a,0)) a3=arrow2d((-b,-b),(-a/2,-a/2)) show(p+c+c1+c2+c3+a1+a2+a3,aspect_ratio=true) print 'f(x,y)=kwadrat odleglości punktu (x,y) od',(-b,-b), 'do potęgi', potega print 'Kwadrat jest zbiorem zwartym, więc każda funkcja ciągła osiąga kresy.' print 'Punkty najblizsze i najdalsze na kwadracie są zaznaczone na czerwono.' print 'min=',2*(b-a/2)^2, 'do potęgi', potega print 'max=',(b+a)^2+b^2, 'do potęgi', potega 
       
ZADANIE 3B

f(x,y)=kwadrat odleglości punktu (x,y) od (-4, -4) do potęgi 1931
Kwadrat jest zbiorem zwartym, więc każda funkcja ciągła osiąga
kresy.
Punkty najblizsze i najdalsze na kwadracie są zaznaczone na
czerwono.
min= 25/2 do potęgi 1931
max= 65 do potęgi 1931