sadII_zadanie_zaliczeniowe

2887 days ago by macieksk

#Set output widths better .adjustWidth <- function(...){ options(width=10000) ; TRUE} .adjustWidthCallBack <- addTaskCallback(.adjustWidth) 
       
%html <h3>Zadanie: </h3> <big> <p> Z dostępnych danych na serwerze UCSC wybierz dane dotyczące genomu człowieka i przeanalizuj je wg własnego pomysłu. Dobrze, jeśli dane będą znane Ci w jakimś stopniu z innych przedmiotów.<br> Na Twoją analizę powinny składać się części: <ul> <li> poznawcza (proste wykresy, histogramy, statystyki sumaryczne, grupowe, wykresy z podziałem na podgrupy (pakiet lattice), ...) <li> testowanie prostych hipotez (testy statystyczne na zależność, pochodzenie z rozkładu, ...) <li> modelowanie oraz testowanie hipotez bardziej złożonych (modele liniowe, uogólnione liniowe: glm, i inne bardziej złożone modele, które mogą pasować do danych: HMM, LDA, klastrowanie, </ul> <p> Dane możesz ściągnąć używając pakietu "rtracklayer" (sadII_lab8_uscsc_data), lub wgrać je wysyłając pliki na serwer Sage. <p> O dostępnych danych możesz dowiedzieć się więcej używając <a href="http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks">UCSC Track Search</a> <p> Projekt wykonujemy w notatniku sage. <p> Chciałbym byście w ciągu tygodnia dokonali wyboru danych na jakich będziecie pracować i w jakimś stopniu wykonali część poznawczą, tak abym mógł na następnych zajęciach przedyskutować z Wami kolejne kroki. 
       

Zadanie:

Z dostępnych danych na serwerze UCSC wybierz dane dotyczące genomu człowieka i przeanalizuj je wg własnego pomysłu. Dobrze, jeśli dane będą znane Ci w jakimś stopniu z innych przedmiotów.
Na Twoją analizę powinny składać się części:

 • poznawcza (proste wykresy, histogramy, statystyki sumaryczne, grupowe, wykresy z podziałem na podgrupy (pakiet lattice), ...)
 • testowanie prostych hipotez (testy statystyczne na zależność, pochodzenie z rozkładu, ...)
 • modelowanie oraz testowanie hipotez bardziej złożonych (modele liniowe, uogólnione liniowe: glm, i inne bardziej złożone modele, które mogą pasować do danych: HMM, LDA, klastrowanie,

Dane możesz ściągnąć używając pakietu "rtracklayer" (sadII_lab8_uscsc_data), lub wgrać je wysyłając pliki na serwer Sage.

O dostępnych danych możesz dowiedzieć się więcej używając UCSC Track Search

Projekt wykonujemy w notatniku sage.

Chciałbym byście w ciągu tygodnia dokonali wyboru danych na jakich będziecie pracować i w jakimś stopniu wykonali część poznawczą, tak abym mógł na następnych zajęciach przedyskutować z Wami kolejne kroki.

# pakiet "rtracklayer" # Przykladowa sesja z uzyciem tego pakietu w notatniuku "sadII_lab8_ucsc_data" library(rtracklayer) session <- browserSession("UCSC") tnames<-trackNames(session) 
       
# Nalezy wybrac dane do analizy z ponizej dostepnych trackow length(tnames) tnames 
       
[1] 150
       Base Position       Chromosome Band       
STS Markers         FISH Clones         Recomb Rate 
ENCODE Pilot         Map Contigs          Assembly
GRC Map Contigs             Gap        
Publications        BAC End Pairs      Fosmid End Pairs
GC Percent      GRC Patch Release          Hg18 Diff 
GRC Incident        Hi Seq Depth         Wiki Track
BU ORChID         Mapability         Short Match  
Restr Enzymes          GAD View          
DECIPHER        OMIM AV SNPs         OMIM Genes  
OMIM Pheno Loci           COSMIC        GWAS
Catalog            ISCA        RGD Human QTL   
RGD Rat QTL        MGI Mouse QTL         GeneReviews 
UCSC Genes       Old UCSC Genes         Alt Events 
GENCODE Genes V11      GENCODE Genes V10      GENCODE
Genes V7            CCDS        RefSeq Genes  
Other RefSeq          MGC Genes       ORFeome Clones
TransMap...         Vega Genes        Ensembl Genes 
AceView Genes          SIB Genes           
N-SCAN          SGP Genes        Geneid Genes   
Genscan Genes          Exoniphy        Yale
Pseudo60         tRNA Genes          H-Inv 7.0  
EvoFold          sno/miRNA      IKMC Genes Mapped   
lincRNAs...         Human mRNAs        Spliced ESTs 
Human ESTs         Other mRNAs         Other ESTs 
H-Inv         Gene Bounds      SIB Alt-Splicing    
Poly(A)          PolyA-Seq          CGAP SAGE   
Human RNA Editing       Affy Exon Array         Affy
GNF1H        Affy RNA Loc          Affy U133    
Affy U133Plus2          Affy U95         Allen
Brain        Burge RNA-seq      ENC Exon Array...    
ENC ProtGeno...       ENC RNA-seq...         GIS RNA
PET         GNF Atlas 2        Illumina WG-6     
RIKEN CAGE Loc        Sestan Brain    ENCODE
Regulation...         CD34 DnaseI         CpG
Islands      ENC Chromatin...      ENC DNA Methyl...   
ENC DNase/FAIRE...       ENC Histone...     ENC RNA
Binding...      ENC TF Binding...       FSU Repli-chip 
ORegAnno      Stanf Nucleosome       SUNY SwitchGear  
SwitchGear TSS       TFBS Conserved       TS miRNA
sites       UMMS Brain Hist        UW Repli-seq    
Vista Enhancers      NKI Nuc Lamina...      UCSF Brain
Methyl        Conservation      Cons Indels MmCf   
GERP           Evo Cpg       mm10 Chain/Net    
Primate Chain/Net     Placental Chain/Net    hg19Patch2
Chain/Net    Vertebrate Chain/Net      H-C Coding Diffs  
Sel Swp Scan (S)         5% Lowest S           S
SNPs       Neandertal Seq      Common SNPs(135)    
Flagged SNPs(135)       Mult. SNPs(135)        All
SNPs(135)      Common SNPs(132)      Flagged SNPs(132)  
Mult. SNPs(132)        All SNPs(132)         SNPs
(131)           Arrays         GIS DNA PET    
HAIB Genotype         SNP Arrays      HGDP Allele
Freq         HapMap SNPs       DGV Struct Var    
Segmental Dups        RepeatMasker      Interrupted
Rpts       Simple Repeats       Microsatellite    
Self Chain       Genome Variants       NumtS Sequence 
          "ruler"         "cytoBand"       
"stsMap"        "fishClones"        "recombRate"  
"encodeRegions"          "ctgPos"           
"gold"          "ctgPos2"            "gap"   
"pubs"        "bacEndPairs"        "fosEndPairs"   
"gc5Base"      "altSeqComposite"      "hg19ContigDiff"  
"grcIncidentDb"        "hiSeqDepth"        
"wikiTrack"     "wgEncodeBuOrchid"    "wgEncodeMapability" 
"oligoMatch"          "cutters"            "gad"
"decipher"         "omimAvSnp"         "omimGene2" 
"omimLocation"          "cosmic"       
"gwasCatalog"       "iscaComposite"          
"rgdQtl"         "rgdRatQtl"       "jaxQtlMapped"  
"geneReviews"         "knownGene"      
"knownGeneOld5"         "knownAlt"    
"wgEncodeGencodeV11"    "wgEncodeGencodeV10"    
"wgEncodeGencodeV7"         "ccdsGene"         
"refGene"        "xenoRefGene"        "mgcFullMrna"  
"orfeomeMrna"         "transMap"    
"vegaGeneComposite"          "ensGene"         
"acembly"          "sibGene"         "nscanGene"  
"sgpGene"          "geneid"          "genscan"  
"exoniphy"       "pseudoYale60"           "tRNAs" 
"hinv70Composite"          "evofold"          
"wgRna"          "hgIkmc"         "lincRNAs"   
"mrna"         "intronEst"            "est"   
"xenoMrna"          "xenoEst"       "HInvGeneMrna" 
"rnaCluster"        "sibTxGraph"           "polyA"
"polyASeqSites"         "cgapSage"          
"darned"       "affyExonArray"         "affyGnf1h"  
"wgEncodeAffyRnaChip"         "affyU133"      
"affyU133Plus2"          "affyU95"      
"allenBrainAli" "burgeRnaSeqGemMapperAlign"  
"wgEncodeExonArraySuper"   "wgEncodeProtGenoSuper"   
"wgEncodeRnaSeqSuper"     "wgEncodeGisRnaPet"        
"gnfAtlas2"      "illuminaProbes"     "wgEncodeRikenCage" 
"sestanBrainAtlas"        "wgEncodeReg"        
"eioJcviNAS"       "cpgIslandExt"    "wgEncodeChromSuper"
"wgEncodeDnaMethylSuper"    "wgEncodeDNAseSuper"   
"wgEncodeHistoneSuper"     "wgEncodeRbpSuper"  
"wgEncodeTfBindingSuper"   "wgEncodeFsuRepliChip"        
"oreganno"     "wgEncodeSydhNsome"  "wgEncodeSunySwitchgear" 
"switchDbTss"       "tfbsConsSites"       
"targetScanS"     "uMassBrainHistone"    
"wgEncodeUwRepliSeq"      "vistaEnhancers"       
"laminB1Super"      "ucsfBrainMethyl"        
"cons46way"   "consIndelsHgMmCanFam"       "allHg19RS_BW" 
"evoCpg"       "chainNetMm10"      "primateChainNet"  
"placentalChainNet"    "chainNetHg19Patch2"    
"vertebrateChainNet"   "ntHumChimpCodingDiff"     
"ntSssZScorePMVar"        "ntSssTop5p"        
"ntSssSnps"        "ntSeqReads"       "snp135Common" 
"snp135Flagged"        "snp135Mult"          
"snp135"       "snp132Common"       "snp132Flagged"  
"snp132Mult"          "snp132"          "snp131"
"genotypeArrays"     "wgEncodeGisDnaPet"   
"wgEncodeHaibGenotype"         "snpArray"         
"hgdpGeo"        "hapmapSnps"            "dgv"  
"genomicSuperDups"           "rmsk"      
"nestedRepeats"       "simpleRepeat"         
"microsat"         "chainSelf"           "pgSnp" 
"numtSeq" 
%html Tak można uzyskać informacje o tracku "Recomb Rate": <br><a href="http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=264522375&hgt_=1336477179&db=hg19&tsCurTab=simpleTab&hgt_tsDelRow=&hgt_tsAddRow=&hgt_tsPage=0&tsSimple=Recomb+Rate&hgt_tSearch=search&tsName=&tsDescr=&tsGroup=Any&tsType=Any&hgt_mdbVar1=cell&hgt_mdbVal1=Any&hgt_mdbVar2=antibody&hgt_mdbVal2=Any" > UCSC Search: "Recomb Rate" </a> 
       
Tak można uzyskać informacje o tracku "Recomb Rate":
UCSC Search: "Recomb Rate"
 
       
# Podczas rozwiazywania zadania nalezy czesto zapisywac srodowisko R save.image("data/nazwa.Rdata") # Jesli zapiszemy do podkatalogu "data/" to nasze dane zostana zachowane w notatniku Sage i mozna je pozniej wczytac. load("data/nazwa.Rdata") #Do katalogu "data/" mozna takze wgrac plik ze swojego komputera uzywajac zakladki "Data..." na gorze notatnika. 
       
# Gdy chcemy sciagnac plik wygodnie jest zapisac go w katalogu bierzacym, wtedy pojawi sie link do sciagniecia save.image("nazwa.Rdata")