prog2_kolokwium_I_poprawa_rozwiazania

2515 days ago by macieksk

%html <a href=http://nbviewer.ipython.org/url/github.com/macieksk/ipython_notebooks/raw/master/Kolokwium-I-poprawa.ipynb>Kolokwium I poprawa - kliknij</a> 
%html <a href=http://nbviewer.ipython.org/url/github.com/macieksk/ipython_notebooks/raw/master/Kolokwium-I-poprawa-rozwiazania.ipynb>Kolokwium I poprawa - rozwiazania</a>